site logo

रिले पीसीबी विधानसभा

उत्पादन: रिले पीसीबी विधानसभा
सामाग्री: FR4
तह: ४ लेयर
तामा मोटाई: 1OZ
समाप्त मोटाई: 1.6mm
सतह: विसर्जन गोल्ड
आवेदन: रिले

रिले पीसीबी विधानसभा
रिले पीसीबी विधानसभा