PCB Fabrication and PCBA Manufacturer

iPcb® produce high precision PCB, including microwave high frequency PCB, Rigid-flex PCB, IC Substrate, Multilayer PCB and PCB design, PCB assembly services. We provide PCB samples, small batch production and stable production of large quantities of PCB.

Devre lövhəsinin əsas təsviri

Ağır Mis – Elektrik lövhəsi

4Layer AL PCB

BGA PCB

AIN Seramik PCB

Güc bölücü üçün boşluqlu PCB

Teflon PCB