مونتاژ PCB رله

محصول: مونتاژ PCB رله
جنس: FR4
لایه: 2 لایه
ضخامت مس: 1OZ
ضخامت نهایی: 1.6 میلی متر
سطح: طلای غوطه وری
کاربرد: رله

مونتاژ PCB رله
مونتاژ PCB رله